சரணாலய பெரியவா

சார்வரி வருஷ நல் வாழ்த்துக்கள்

GR  மாமாவின் சார்வரி வருஷ புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

மஹாபெரியவா அருளாலும் ஆசிகளாலும் இந்த ஆண்டின் துவக்கமே ஒரு நல்ல துவக்கமாக அமைந்துள்ளது.  உலகமே ஒரு புறம் கொரோன தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் மக்கள் அனைவரும் வ...

மஹாபெரியவாளின் பாதையிலே- 2

நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா?

உங்களில் பலருக்கு இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.அடுத்தவரை கெட்டவர் என்று,மிகவும் எளிதாக முத்திரை குத்தி விடுகிறோம். அடுத்தவரை கெட்டவர் என்று நீங்கள் முத்திரை குத்தவேண்டுமானால்,

நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்க வேண்டும்....

மஹாபெரியவாளின் பாதையிலே -1

வெள்ளையான மனது இறைவனுக்கு பிடிக்கும்

மனது வெண்மையானால் இறைவனுக்கு பிடிக்கும்

மனிதனின் சிந்தனை தெளிவாக இருந்தால் செயல்களில் மனிதத்துவம் இருந்தால் பேச்சில் புனிதம் இருந்தால் அவன்   மனது வெண்மையாகிவிடும். இந்த எல்லையில்லா பிரபஞ்சம் கூட அவனிடம் பேசு...