சிவராத்திரிக்கு ஒரு சிறு விளக்கம்

சிவம் என்றால் ஜீவன் என்று பொருள். நம்முள் இருக்கும் சிவனை சிவனாகவே இந்த பிறவியின் இறுதியில் அழைத்து சென்று சிவ பெருமானிடம் ஒப்படைப்பதே இறைவன் நமக்கு இட்ட பணி.. இறைவனும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறான்..மரணத்தில் நம் உடலில் சிவம் இல்லையென்றா...

என் தெய்வமே உனக்கு கோடானுகோடி நன்றி 
நாளை முதல் மீண்டும் உன் கைகளில் நான் 
சரணாலயத்தில்  உன் உத்தரவுக்கு காத்திருக்கிறேன் 

என் இதயங்களே உங்கள் பிரார்த்தனைக்கு
என் இதயம் நன்றி சொல்கிறது  
நன்றி என்ற மூன்றெழுதில் என் நன்றியை 
அடக்க விரும்பவில்லை எப்பொழுதுமே 
உங்கள் இ...

உலகை காக்கும் பரம்பொருளே 
என்னையும் காத்தருள்வாய் 
நீ கொடுத்த இந்த உலகிற்காக 

Dear friends. Please note that I am suffering continues cough for the past three days. I am not going to Charanalayam from Yesterday and doctors advised me rest for another four days. Owing to...

என் வாழ்வில் மஹாபெரியவா-090

ஒரு நொடி வாழ்ந்து பாருங்கள்

“அடுத்தவர் பணத்திற்கு ஆசை படாமல் வாழ்ந்து பாருங்கள்

மற்றவர்களிடம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்  வாழ்ந்து பாருங்கள்

அடுத்தவரை கெட்டவர்கள் என்று முத்திரை குத்தாமல் வாழ்ந்து பாருங்கள்

தகுதியற்ற புகழுக்கு ஆசை படாமல் வாழ்ந...