• காயத்ரி ராஜகோபால்

பக்தியும்   நம்பிக்கையும்


நாளைய மஹாபெரியவாளின் அற்புத சாரல்கள்

பக்தியும் நம்பிக்கையும் :நாளைய மஹாபெரியவாளின் அற்புத சாரல்கள் தொடரில் நாம் செய்யும் பிரார்த்தனைகள் சிலசமயம் பலிக்காமல் போவதற்கான காரணங்கள் பற்றி மஹாபெரியவா சொன்ன ஒரு அழகான கதை மூலம் விளக்கம். தவறாமல் படித்து இறை பக்தியை புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர

என்றும் உங்கள் காயத்ரி ராஜகோபால்