• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Mrs.Sasikala-Chennai


நாம் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும் என்பது எல்லோரும் சொல்லும் ஒரு வாக்கியம் ஆனால் உன் பக்தை சசிகலா நினைத்ததும் உனக்கு கேட்டு விட்டதோ அவள் வாகனத்தை உன் பக்கம் திருப்பி அற்புதம் புரிந்தாயோ அவளுக்கு தரிசனமும் கொடுத்து மனதை குளிர வைத்தாயோ நீ கருணா சாகரன் அல்லவா குளிர வைத்து விட்டாய் நின் பாதம் சரணம்

-G.R மாமா-

Dear GR Mama:

Namaskaram. I was glad to see you active in the blog again and read the new posts.

I would like to share another new experience with you again. Through Mahaperiyava guru Pooja, you have brought me close to Mahaperiyava even more. When I talked to you over the phone, you had asked me to meditate before Periyava and get him IMPLANTED in my mind. Every time I sit before Periyava, those moments are totally inexplicable.

Last Friday August 17, I had gone to my Kuladeivam Temple which is near Kanchi. I had heard about Thenambakkam and about Periyava's stay there, but did not know this place was close to the place.

I was planning to visit nor was this in our schedule. When I entered Kanchi, I thought in my mind "Periyava I am in Kanchi but I don't think I will be able to visit Adhishtanam." (Due to time constraint).

Mahaperiyava heard my voice and choreographed a plan. Here is the plan:

We returned from Kuladeivam temple and we took a new route to come back to the city because of traffic problem, this was through Thenambakkam. His Karunai is immense and when we think of him, he is there just in front of us.

We stopped at Sivasthanam, I had the opportunity to see the room where Periyava had stayed, his PADUKAI, MENA and the KATIL he had slept on and the well he had used. I never even in my dreams thought would be able to visit this place.

I was moved by HIS Karunai and could not control my tears when I saw all these. What to say Mama, thank you so much for making me do the guru Pooja and getting me even more close to him day by day. He is there all the time for us when we need HIM and all the time PROTECTING us. Pray to HIM to keep you in good health to guide more souls like me.

Periyava charanam

sasikala