• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Sri Krishnamurthy Iyengar- 18 years of Living in USA comes to a grinding ha


Guru Pooja Experience by Sri Krishnamurthy Iyengar.-

18 years of Living in USA comes to a grinding halt.

Fear over thrown in a fraction of a second living continued at USA

நித்ய கண்டம் பூரா ஆயிசு என்பது பூர்ண ஆயுசாக மாற்றி எழுதப்பட்ட குரு பூஜை அற்புதம்.

மனிதர்களுக்குத்தான் கடவு சீட்டு எல்லாம்

நீயோ பிரபஞ்சம் உனக்கு ஏதற்கு கடவு சீட்டு

கடவு சீட்டுஇல்லாமலேயே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயங்காரின்

குரு பூஜை பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொண்டு 18 வருட

அமெரிக்க வாழ்க்கை அஸ்தமித்த நேரத்தில்

மீண்டும் அஸ்திமித்த வாழ்க்கையை உயிர்த்தெழ வைத்தாயே

நீயல்லவோ கருணை சாகரன் ஐயங்கார் குடும்பமே

உன்னை வாழ்த்தி வணங்குகிறது பார்.

பெரியவா அடியார்கள் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம்.

எனது திருநாமம் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயங்கார் from Dallas, USA. கலி காலத்துல பெருமாள் நேர வர மாட்டார். ஏதோ பக்தா ரூபத்துல like GR மாமா ரூபத்துல தான் வந்தார் பெரியவா. Here is the miracle happened in my life.

I lost my job and my employer gave me 3 months notice and I was desperate to find another job, failing which I have to leave the country after living here for 18 years. When I don't know where to go and lost my hope, my close friend saw a YouTube video where another பெரியவா பக்தா was sharing their experience about பெரியவா மஹிமை through குரு பூஜா and gave reference to G.R. Mama Email address.

Without much hope I reached out to G.R. mama email address. I was never expecting somebody is going to respond to me. G.R. mama responded to me within 2 days and asked me to send my prayers so that he can get உத்தரவு from பெரியவா. I responded with my prayers and பெரியவா gave me permission to perform Guru Pooja.

Next I do not have பெரியவா picture and I went to my friend’s house and explained about the Pooja and she gave me the picture to perform Pooja.

Started Pooja on one fine Thursday, same day evening (1st week of Pooja) I got a call from my company stating that I am back on my job and they are ready to take me off from the layoff list. I was speechless with பெரியவா அருள் + பெருமாள் அனுக்கிரஹம்.

As GR mama says in his home page of the blog “ இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை”. Help others when they are in need of help and perumal will help you without even prayer.

As you could see from my story பெரியவா அனுக்கிரஹம் + பெருமாள் அனுக்கிரஹம் came in many forms started off with my friend who gave me reference to GR Mama. Next GR mama itself followed by another friend who gave me the picture for me to do Pooja.

I am already spreading the miracle that happened to me and requesting people who are in need of their lifetime challenges or problems requesting them to contact G.R. Mama.

Ungal sevai through பெரியவா Thodarathum.

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara.

அடியேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயங்கார் (Dallas) U.S.A

Hosted by

Gayathri Rajagopal