• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience by Smt. Srimathi- Kalpakkam


ஒவ்வொரு பக்தர் உள்ளத்திலும்

கோவில் கொண்டு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும்

நீ கலியுக ஒரு கிருஷ்ணா பரமாத்மா

Guru Pooja Experience by Smt. Srimathi- Kalpakkam

Namaskarams Mama,

As per your guidance, I performed Guru Pooja for Mahaperiyava on 3 Thursdays ( till today ) and was really blessed to know that Mahaperiyava accepted my Prayers for my son.

My son, R.S.Siddarth is presently pursuing his M.Tech (Final Year) in IIT Kharagpur. Earlier he was to go to Atlanta for attending the Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics. But, there was no further intimation regarding the same.

I prayed Mahaperiyava and wanted to know if he's accepting my prayers. So, I wanted Mahaperiyava to show me an indication as HE is accepting my prayers. To my surprise in 2 days my son got an intimation confirming his participation in Annual Meeting to be held at Atlanta in November.

I felt so blessed and elated that this happened with the blessings of Mahaperiyava.

Thank you GR Mama for your timely guidance to Mahaperiyava guru poojai.

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara .

Thank You,

Srimathi Raghu

Hosted By

Gayathri Rajagopal