• காயத்ரி ராஜகோபால்

Guru Pooja Experience of Mrs. Rajeswari


Guru Pooja Experience of Mrs. Rajeswari

கருணா சாகரா

ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உறுப்பினராகி

குடும்ப பாரத்தையும் சுமக்கும்

ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தலைவன் நீ

உன் கருணைக்கு எல்லையேது

நின் பாதம் சரணம்

என்னுடைய எழுத்தில் விஜயலக்ஷ்மி மாமியின் குரு பூஜை அற்புத அனுபவங்கள்.

மாமி என்னை முதலில் அழைத்து தன்னுடைய வருமானம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலை வைத்தார். நானும் மஹாபெரியவாளிடம் வேண்டிக்கொண்டேன். முதல் பிரார்த்தனை பலித்ததை மாமியே ஆங்கிலத்தில் எழுதி எனக்கு மின்னஞ்சல் செய்தார்.இனி ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் பலிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகப்போகிறது. நீங்களே மாமி எனக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலை வாசியுங்கள். உங்கள் பக்தியையும் மஹாபெரியவா நம்பிக்கையையும் மேலும் வளர்த்து கொள்ளுங்கள்.

Gayathri Rajagopal

**********

GR mama Namaskaram. How are you. I am very very happy to inform you that my family pension has been raised from Rs.9000/- to Rs.14,800/- at a stretch with the blessings of Mahaperiyava and GR mama.

It will come in the month of April 2019 only. As I told you i have more than Rs.5,00,000/- debts for which i am paying interest every month Rs.25,000/- nearly. Now i wll get arrears from 2016 Jan. to till april 2019 nearly Rs.2,00,000/- which will be helpful to me to clear 50% of my debts. GR mama is the first person i am informing this good news.

GR mama and Mahaperiyava really bringing cheers in my life. One problem will be solved soon. Another main problem about my son. That other religion lady should go out of our house and my son should start performing everyday Sandhyavadanam , Amavasai tharpanam and Srartham to his father.

I pray GR mama and Mahaperiyava may please help me to get out this problem to gain respect from my relatives and others where I lost everything and separated from every body. Even any death or functions, marriages i am separated from my family. My mother also was not talking to me. Now ok she is talking and one brother talking to me. so i do not know whether to trouble you more. This is 2nd week I am going to do guru pooja. and before that I got this good news also.

Thanks GR mama

Yours very very faithfully,

Mrs.Rajeswari