Featured Posts

இன்றும் நீங்கள் எங்கள் குரு அரூபமாய்


இன்றும் நீங்கள் எங்கள் குரு அரூபமாய்

விண்ணில் இருந்தாய் அனுஷமாக

எங்களை காக்க மண்ணுக்கு வந்தாய்

மீண்டும் ஏன் விண்ணுக்கு சென்றாய்

விண்ணுக்கு நீ இல்லையென்றால்

ஆயிரம் அனுஷங்கள் இருக்கின்றன

எங்களுக்கு நீ ஒரு அனுஷம் தானே

நொடிப்பொழுதும் உணர்கிறோம்

நீ எங்களுடன்தானே இருக்கிறாய்

ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர

பக்தர்களுடன் நானும்

காயத்ரி ராஜகோபால்


No tags yet.
Recent Posts