Featured Posts

Guru pooja Experience of Mrs.Lalitha- Mumbai


Guru pooja Experience of Mrs.Lalitha- Mumbai

குறையுள்ள குழந்தைகள் பிறப்பது கர்ம வினையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் செய்த பாவத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா என்று பெற்றவர்கள் அழும் குரல் உன் காதில் விழுந்து விட்டால் உன்னால் வாய் மூடி மௌனியாக இருக்க முடியும? ஓடி சென்று அழுவோரின் கண்ணீரை நீ கைகளில் தாங்கி அவர்கள் துயர் துடைக்கும் கருணா சாகரன் அல்லவா நீ. கர்மாவையும் கழிக்க வைத்து வாழவும் வைக்கும் பரமேஸ்வரன் அல்லவா நீ.

அப்படி ஒரு அமெரிக்காவில் வாழும்

பெற்றோர்களுக்கு நீ ஓடிச்சென்று

அவர்கள் கண்ணீரை கைகளில் தாங்கி

அந்த பச்சை மண்ணுக்கு அருள் செய்த அற்புதத்தை

மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளட்டுமே

நீ சொல்வது என் காதில் விழுகிறது

ஏதற்கு விளம்பரம் என்கிறாய?

உன் அற்புதத்தை அல்லல் படும் ஆத்மாக்களுக்கு

எடுத்து செல்லவில்லையென்றால்

அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும?

உன் கருணைக்கு அந்த வானமே எல்லை உன்னை நினைத்து ஏங்கும் உள்ளங்களுக்கு உன் அற்புதங்கள் ஒரு தாலாட்டு அல்லவா

காயத்ரி ராஜகோபால்

இனி திருமதி லலிதா அவர்களின் குரு பூஜை அற்புத அனுபவம் அவர்கள் எழுத்துக்களில்

Mahaperiava Saranam

My name is Lalitha and I am from Mumbai. Since the beginning of this year, I have been reading amazing real life experiences of the devotees of Mahaperiava and watching the related videos in Youtube. The more I read, the more and more I began to be in the “smaranai “ of Mahaperiava.

In this samsara sagara, every human being faces problems and has ups and downs in life. We strive hard to face the challenges putting in our best efforts in every way. But I firmly believe that ultimately it is the divine grace and intervention which lift us up.

I have a granddaughter, who has been diagnosed with autism, developmental delays and intellectual disability since birth. Due to early intervention, the child has steadily improved and achieved many milestones. But she is still nonverbal and not independent even to attend to her daily routine. My son and his family shifted abroad three years back due to a job transfer. Regular and more advanced therapies continue there also and the child goes to a special school.

It was at this juncture that I wanted to do my part in helping the child in whatever way I could. I strongly believe that more things are brought by prayers than the world dreams of. So when I read about G.R Mama and the Guru Pooja mahimai and saw the videos in Youtube, I started feeling “எனக்கும் இந்த மஹாபெரியவா அருள் கிடைக்குமா” endru. I had a yearning and with that I put in all efforts to get Mama’s contact details but didn’t succeed. For every good thing to start, the right time has to come.

Early this year, someone had gifted me the cut out of Mahaperiava which I kept in my Pooja. Then from July onwards I started chanting“Mahaperiava ashtothram“regularly as suggested by a family friend. But my search for G. R. mama continued though I was in a dilemma as to whether I will be able to undertake the Pooja or not and whether I am worthy of receiving a response from G R mama even if I am able to contact him.

Then finally on seeing the video of one Mr Sunder (22 years old) on Guru puja Mahimai in August, I picked up the courage and decided to write to G.R. Mama at the email id given in that video. Praying sincerely to Mahaperiava and keeping my fingers crossed, finally I sent an email to mama in the last week of August.

To my pleasant surprise, I received a positive reply from G R Mama within 2 days wherein he mentioned that Mahaperiava has given his permission (utharavu) for me to start the Guru Pooja that week itself. So in right earnest, I started my Pooja at the end of August itself.

G R mama has been kind enough to guide me and also cleared every doubt that I posed before him after starting the Guru Pooja. In spite of his hectic schedule and health conditions, he prays and pleads to Mahaperiava on behalf of all the devotees everyday at the brahma muhurtham.

Will such sincere prayers go in vain? Certainly not!

Our Mahaperiava, avyaya karunamurthy that he is, started answering our prayers. My grand daughter’s response and expressive skills started improving. After using sign language and picture exchange communication system and mastering it, she had graduated to using a software app on her I pad. Software device a couple of months ago for communication as she is still nonverbal.

But after the start of Guru Pooja, I started getting news from my daughter-in-law saying that the child uses her I pad more efficiently and started giving them surprises by forming small sentences to indicate her needs on her I pad without any prompt.

Her self-confidence has increased as she is being better understood now and she is able to communicate better. Some fine motor skills have also improved. Overall I can feel the positive vibes in the family.

I am sure Mahaperiava will show the light and lead the child in the right direction further in her journey. I am so grateful to G R mama for his reassuring and encouraging words. For example I quote mama’s words in his own stye “don’t worry. Mahaperiava is with you at every stage”.

Only with the paripurna anugraham of Mahaperiava and the sincere dedicated prayers of G R mama on our behalf, I could complete the Guru Pooja without any obstacle and get the desired peace of mind and general wellbeing in the family.

Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara

With kind regards,

Mrs.Lalitha